Übersetzung von “account for something” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

account for something

phrasal verb with account uk /əˈkaʊnt/ us /əˈkɑʊnt/ verb

to explain something

-을 설명하다
Can she account for the missing money?

(Übersetzung von “account for something” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)