Die Übersetzung von "acetaminophen" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

acetaminophen

noun /əˌsiː·təˈmɪn·ə·fen/ us /əˌsi·t̬əˈmɪn·ə·fən/ US UK paracetamol

a common drug used to reduce pain and fever

아세트아미노펜, 진통 및 해열제

(Die Übersetzung von "acetaminophen" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)