Die Übersetzung von "adoration" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

adoration

noun [ no plural ] uk /ˌæd·əˈreɪ·ʃən/ us /ˌæd·əˈreɪ·ʃən/

a feeling of loving someone or something very much

흠모

(Die Übersetzung von "adoration" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)