Übersetzung von “air conditioning” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

air conditioning

noun [ no plural ] uk /ˈeə ˌkənˈdɪʃ·ən·ɪŋ/ us /ˈeər kənˌdɪʃ·ən·ɪŋ/

B1 a system that keeps the air cool in a building or car

에어컨 (장치)

(Übersetzung von “air conditioning” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)