Die Übersetzung von "amateur" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

amateur

adjective uk /ˈæm·ə·tər/ us /ˈæm·əˌtʃər, ˈæm·ə·t̬ər/

doing something as a hobby

아마추어의, 비전문가의
an amateur photographer
noun uk /ˈæm·ə·tər/ us /ˈæm·əˌtʃər, ˈæm·ə·t̬ər/

someone who does something as a hobby

비전문가

(Die Übersetzung von "amateur" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)