Übersetzung von “comical” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

comical

adjective uk /ˈkɒm·ɪ·kəl/ us /ˈkɑ·mɪ·kəl/

funny in a strange or silly way

웃기는
He looked so comical in that hat.
comically adverb /ˈkɒm·ɪ·kəl·i/ /ˈkɑ·mɪ·kli/

익살스럽게

(Übersetzung von “comical” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)