Übersetzung von “consumption” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

consumption

noun [ no plural ] uk /kənˈsʌmp·ʃən/ us /kənˈsʌmp·ʃən/

the amount of something that someone uses, eats, or drinks

소비
China’s total energy consumption

(Übersetzung von “consumption” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)