Übersetzung von “discouraging” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

discouraging

adjective uk /dɪˈskʌr·ɪ·dʒɪŋ/ us /dɪˈskɜr·ə·dʒɪŋ, dɪˈskʌr·ə·dʒɪŋ/

making you feel less confident about something

낙담시키는
discouraging results

(Übersetzung von “discouraging” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)