Übersetzung von “disillusionment” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

disillusionment

noun [ no plural ] uk /ˌdɪs·ɪˈluː·ʒən·mənt/ us /ˌdɪs·ɪˈlu·ʒən·mənt/ also disillusion uk /ˌdɪs·ɪˈluː·ʒən/ uk /ˌdɪs·ɪˈlu·ʒən/

the disappointment you feel when you discover something is not as good as you thought it was

환멸
There’s growing disillusionment with the government.

(Übersetzung von “disillusionment” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)