Übersetzung von “figure of fun” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

figure of fun

noun uk /ˌfɪɡ·ər əv ˈfʌn/ us /ˌfɪɡ·jər əv ˈfʌn/ mainly UK

someone who is laughed at unkindly

놀림감이 되는 사람

(Übersetzung von “figure of fun” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)