Übersetzung von “geographical” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

geographical

adjective uk /ˌdʒiː·əʊˈɡræf·ɪ·kəl/ /ˌdʒi·əˈɡræf·ɪ·kəl/ also geographic uk /dʒiː·əʊˈɡræf·ɪk/ us /ˌdʒi·əˈɡræf·ɪk/

relating to geography

지리학의

(Übersetzung von “geographical” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)