Die Übersetzung von "gluttonous" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

gluttonous

adjective uk /ˈɡlʌt·ən·əs/ us /ˈɡlʌt̬·ən·əs/

eating and drinking more than you need

많이 먹는

(Die Übersetzung von "gluttonous" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen