Übersetzung von “good morning” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

good morning

exclamation uk /ˌɡʊd ˈmɔː·nɪŋ/ us /ˌɡʊd ˈmɔr·nɪŋ/

A1 something you say to someone when you meet them in the morning

(아침 인사) 안녕

(Übersetzung von “good morning” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)