Übersetzung von “hardback” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

hardback

noun uk /ˈhɑːd·bæk/ us /ˈhɑrdˌbæk/ also hardcover /ˈhɑːdˌkʌv·ər/ /ˈhɑrdˌkʌv·ər/

a book that has a thick, stiff cover

두꺼운 표지

(Übersetzung von “hardback” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)