Übersetzung von “ironing board” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

ironing board

noun uk /ˈaɪ·ə·nɪŋ ˌbɔːd/ us /ˈɑɪ·ər·nɪŋ ˌbɔrd/

a thin table that you use for ironing

다리미판

(Übersetzung von “ironing board” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)