Die Übersetzung von "ironmonger" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

ironmonger

noun uk /ˈaɪənˌmʌŋ·ɡər/ /ˈɑɪ·ərnˌmʌŋ·ɡər/ UK

someone who sells tools for use in homes and gardens

철물상

(Die Übersetzung von "ironmonger" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)