Die Übersetzung von "ironmonger’s" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

ironmonger’s

noun uk /ˈaɪənˌmʌŋ·ɡəz/ /ˈɑɪ·ərnˌmʌŋ·ɡərz/ UK

a shop where tools for homes and gardens are sold

철물점

(Die Übersetzung von "ironmonger’s" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)