Die Übersetzung von "Jehovah" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

Jehovah

noun uk /dʒɪˈhəʊ·və/ us /dʒəˈhoʊ·və/

the name of God used in the Old Testament of the Bible

젤로

(Die Übersetzung von "Jehovah" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)