Die Übersetzung von "juggler" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

juggler

noun uk /ˈdʒʌɡ·lər/ us /ˈdʒʌɡ·lər/

someone who juggles objects to entertain people

저글링 하는 사람

(Die Übersetzung von "juggler" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen