Die Übersetzung von "kiwi " - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

kiwi

noun uk /ˈkiː·wiː/ /ˈki·wi/ also kiwi fruit /ˈkiː·wiː ˌfruːt/ /ˈki·wi ˌfrut/

a small fruit that is green inside and has black seeds and brown, hairy skin

키위

(Die Übersetzung von "kiwi " von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen