Die Übersetzung von "punctuality" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

punctuality

noun [ no plural ] uk /ˌpʌnk·tʃuˈæl·ə·ti/ us /ˌpʌŋk·tʃuˈæl·ə·t̬i/

the quality of being punctual

시간 엄수

(Die Übersetzung von "punctuality" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)