Übersetzung von “reduction” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

reduction

noun uk /rɪˈdʌk·ʃən/ us /rɪˈdʌk·ʃən/

the act of making something less or smaller

감소, 삭감
price reductions

(Übersetzung von “reduction” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)