Übersetzung von “regardless” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

regardless

adverb uk /rɪˈɡɑːd·ləs/ us /rɪˈɡɑrd·ləs/
regardless of something

despite something

-에도 불구하고
She’ll make a decision regardless of what we think.

(Übersetzung von “regardless” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)