Übersetzung von “science fiction” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

science fiction

noun [ no plural ] uk /ˌsaɪ·əns ˈfɪk·ʃən/ us /ˌsɑɪ·əns ˈfɪk·ʃən/ also sci-fi /ˈsaɪ·faɪ/ /ˈsɑɪˌfɑɪ/

B1 stories about life in the future or in other parts of the universe

공상 과학 소설

(Übersetzung von “science fiction” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)