Übersetzung von “sociological” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

sociological

adjective uk /ˌsəʊ·si·əˈlɒdʒ·ɪ·kəl/ us /ˌsoʊ·si·əˈlɑ·dʒɪ·kəl/

related to or involving sociology

사회문제와 관련된
sociological theory/research

(Übersetzung von “sociological” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)