Übersetzung von “solidify” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

solidify

verb uk /səˈlɪd·ɪ·faɪ/ us /səˈlɪd·əˌfɑɪ/

If a liquid solidifies, it becomes solid.

고형화하다, 고체화하다

(Übersetzung von “solidify” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)