Übersetzung von “stationer’s” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

stationer’s

noun uk /ˈsteɪ·ʃən·əz/ /ˈsteɪ·ʃə·nərz/ UK

a shop that sells stationery

문방구점
You’ll be able to get a tube of glue at the stationer’s down the road.

(Übersetzung von “stationer’s” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)