Übersetzung von “teetotaller” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

teetotaller

noun UK US teetotaler /ˈtiːˌtəʊ·təl·ər/ /ˈtiˌtoʊ·t̬əl·ər/

someone who never drinks alcohol

술을 절대 마시지 않는 사람

(Übersetzung von “teetotaller” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)