Übersetzung von “termination” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

termination

noun uk /ˌtɜː·mɪˈneɪ·ʃən/ us /ˌtɜr·məˈneɪ·ʃən/

the act of ending something, or the end of something

종료, 종결

(Übersetzung von “termination” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)