Übersetzung von “the Fourth of July” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

the Fourth of July

noun uk /ˌfɔːθ əv dʒəˈlaɪ/ us /ˌfɔrθ əv dʒəˈlɑɪ/ also Independence Day

4 July, a public holiday in the US

미국의 7월 4일 공휴일, 독립 기념일

(Übersetzung von “the Fourth of July” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)