Übersetzung von “toboggan” — Englisch–Koreanisch Wörterbuch

toboggan

noun uk /təˈbɒɡ·ən/ us /təˈbɑ·ɡən/

a board that you sit or lie on, used for going down a hill on a surface of snow

터보건
tobogganing noun [ no plural ] /təˈbɒɡ·ən·ɪŋ/ /təˈbɑ·ɡə·nɪŋ/

터보건 타기

(Übersetzung von “toboggan” aus dem Cambridge Englisch–Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)

Durchsuchen