Die Übersetzung von "ugly" - Englisch-Koreanisch Wörterbuch

ugly

adjective uk /ˈʌɡ·li/ us /ˈʌɡ·li/ comparative uglier, superlative ugliest

B1 not pleasant to look at

못생긴
an ugly city
ugliness noun [ no plural ] /ˈʌɡ·li·nəs/ /ˈʌɡ·li·nəs/

추함

(Die Übersetzung von "ugly" von Cambridge Englisch-Koreanisch Wörterbuch © Cambridge University Press)