Die Übersetzung von "metallurgy" - Englisch-Wörterbuch Malaysian

metallurgy

noun /(British ) məˈtælədʒi; (American) ˈmetələːrdʒiː/

the scientific study of metals and their uses.

kaji logam
metallurgical /ˌmetəˈləːdʒikəl/ adjective

pelogaman
metallurgical studies.
metallurgist /ˈmetəˌləːdʒist/ noun

ahli kaji logam

(Die Übersetzung von "metallurgy" von PASSWORT Englisch-Wörterbuch Malaysian © 2015 K Dictionaries Ltd)