Die Übersetzung von "rowan" - Englisch-Wörterbuch Malaysian

rowan

noun /ˈrouən, ˈrauən/

(also rowan tree) a small tree that has red berries in autumn/fall.

pohon rowan
rowan berry noun (plural rowanberries)

beri rowan

(Die Übersetzung von "rowan" von PASSWORT Englisch-Wörterbuch Malaysian © 2015 K Dictionaries Ltd)