Übersetzung von “acquisition” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

acquisition

noun uk /ˌæk·wɪˈzɪʃ·ən/ us /ˌæk·wəˈzɪʃ·ən/

[ no plural ] the process of learning or getting something

aquisição
children’s acquisition of language

(Übersetzung von “acquisition” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)