Die Übersetzung von "banana" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

banana

noun uk /bəˈnɑː·nə/ us /bəˈnæn·ə/

A1 a long, white fruit with a yellow skin

banana

(Die Übersetzung von "banana" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)