Die Übersetzung von "clippers" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

clippers

noun uk /ˈklɪp.əz/ us /-ɚz/ also clipper /ˈklɪp.ər/ //

a device for cutting especially nails, hair, wire, or bushes

cortador de unha, máquina de cortar cabelo, podadeira

(Die Übersetzung von "clippers" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)