Die Übersetzung von "Coca-Cola" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

Coca-Cola

noun uk /ˌkəʊ·kəˈkəʊ·lə/ /ˌkoʊ·kəˈkoʊ·lə/ trademark

a sweet, brown drink with bubbles

Coca-Cola

(Die Übersetzung von "Coca-Cola" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)