Übersetzung von “dictatorial” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

dictatorial

adjective uk /ˌdɪk·təˈtɔː·ri·əl/ us /ˌdɪk·təˈtɔr·i·əl/

forcing people to do things they do not want to do

ditatorial

(Übersetzung von “dictatorial” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)