Übersetzung von “ecological” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

ecological

adjective uk /ˌiː·kəˈlɒdʒ·ɪ·kəl/ us /ˌi·kəˈlɑ·dʒɪ·kəl/

relating to ecology or to the environment

ecológico
an ecological disaster
ecologically adverb /ˌiː·kəˈlɒdʒ·ɪ·kəl·i/ /ˌi·kəˈlɑ·dʒɪ·kli/

ecologicamente

(Übersetzung von “ecological” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)