Die Übersetzung von "Jehovah" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

Jehovah

noun uk /dʒɪˈhəʊ·və/ us /dʒəˈhoʊ·və/

the name of God used in the Old Testament of the Bible

Jeová

(Die Übersetzung von "Jehovah" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)