Die Übersetzung von "nobody" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

nobody

pronoun uk /ˈnəʊ·bə·di/ us /ˈnoʊ·bʌd·i, ˈnoʊ·bɑ·di/

A2 no person

ninguém
There was nobody I could talk to.
Nobody was listening.

(Die Übersetzung von "nobody" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)