Die Übersetzung von "permanence" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

permanence

noun [ no plural ] uk /ˈpɜː·mən·əns/ us /ˈpɜr·mə·nəns/

the state of continuing forever or for a long time

permanência

(Die Übersetzung von "permanence" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)