Übersetzung von “quantify” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

quantify

verb uk /ˈkwɒn.tɪ.faɪ/ us /ˈkwɑːn.t̬ə-/

to measure or judge the size or amount of something

quantificar
It’s difficult to quantify how many people will be affected by the change.
quantification noun [ no plural ] uk /ˌkwɒn.tɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ us /ˌkwɑːn.t̬ə-/

(Übersetzung von “quantify” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)