Übersetzung von “reduction” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

reduction

noun uk /rɪˈdʌk·ʃən/ us /rɪˈdʌk·ʃən/

the act of making something less or smaller

diminuição, baixa
price reductions

(Übersetzung von “reduction” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)