Übersetzung von “the Fourth of July” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

the Fourth of July

noun uk /ˌfɔːθ əv dʒəˈlaɪ/ us /ˌfɔrθ əv dʒəˈlɑɪ/ also Independence Day

4 July, a public holiday in the US

Dia da Independência

(Übersetzung von “the Fourth of July” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)