Übersetzung von “the long jump” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

the long jump

noun uk /ˈlɒŋ ˌdʒʌmp/ us /ˈlɑŋ ˌdʒʌmp/

a sports event where people try to jump as far as possible

salto em distância
long-jumper noun /ˈlɔŋˌdʒʌm·pər/ /ˈlɔŋˌdʒʌm·pər/

atleta de salto em distância

(Übersetzung von “the long jump” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)