Übersetzung von “toboggan” — Englisch–Portugiesisch Wörterbuch

toboggan

noun uk /təˈbɒɡ·ən/ us /təˈbɑ·ɡən/

a board that you sit or lie on, used for going down a hill on a surface of snow

tobogã
tobogganing noun [ no plural ] /təˈbɒɡ·ən·ɪŋ/ /təˈbɑ·ɡə·nɪŋ/

deslizar no tobogã

(Übersetzung von “toboggan” aus dem Cambridge Englisch–Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)