Die Übersetzung von "upper-class" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

upper-class

adjective /ˌʌp·əˈklɑːs/ /ˌʌp·ərˈklæs/

belonging to the upper class

relativo à/da classe alta
an upper-class accent
noun uk /ˌʌp·ə ˈklɑːs/ us /ˌʌp.ər ˈklæs/

the highest social class of people

a classe alta

(Die Übersetzung von "upper-class" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)