Die Übersetzung von "well paid" - Englisch-Portugiesisch-Wörterbuch

well paid

adjective uk /ˌwel ˈpeɪd/ /ˌwel ˈpeɪd/

earning a lot of money

bem remunerado, bem pago
a well-paid job

(Die Übersetzung von "well paid" von Cambridge Englisch-Portugiesisch Wörterbuch © Cambridge University Press)